Greece Flag Orb), progress;}

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΟυρανία πολύυμνε φιλομμειδής Αφροδίτη
ποντογενής γενέτειρα θεά φιλοπάννυχε σεμνή
νυκτερία ζεύκτειρα δολοπλόκε μήτερ Ανάγκης
πάντα γαρ εκ σέθεν εστίν υπεζεύξω δε κόσμον
και κρατέεις τρισσών μοιρών γεννάις δε τα πάντα
όσσα τ' εν ουρανώι εστι και εν γαίηι πολυκάρπωι
εν πόντου τε βυθώι σεμνή Βάκχοιο πάρεδρε
τερπομένη θαλίαισι γαμοστόλε μήτερ Ερώτων
Πειθοί λεκτροχαρής κρυφία χαριδώτι
φαινομένη αφανής ερατοπλόκαμε ευπατέρεια
νυμφιδία σύνδαιτι θεών σκηπτούχε λύκαινα
γεννοδότειρα φίλανδρε ποθεινοτάτη βιοδώτι
η ζεύξασα βροτούς αχαλινώτοισιν ανάγκαις
και θηρών πολύ φύλον ερωτομανών υπό φίλτρων
έρχεο Κυπρογενές θείον γένος είτε εν Ολύμπωι
εσσί θεά βασίλεια καλώι γήθουσα προσώπωι
είτε και ευλιβάνου Συρίης έδος αμφιπολεύεις
είτε συ γε εν πεδίουσι συν άρμασι χρυσεοτεύκτοις
Αιγύπτου κατέχεις ιερής γονιμώδεα λουτρά
ή και κυκνείουσιν όχοις επί πόντιον οίδμα
ερχομένη χαίρεις κητών κυκλίαισι χορείαις
ή νύμφαις τέρπηι κυανώπισιν εν χθονί δίηι
θίνας επ' αιγιαλοίς ψαμμώδεσιν άλματι κούφωι
είτε εν Κύπρωι άνασσα τροφώι σέο ένθα καλαί σε
παρθένοι άδμηται νύμφαι τ' ανά πάντ' ενιαυτόν
υμνούσιν σε μάκαιρα και άμβροτον αγνόν Αδωνιν
ελθέ μάκαιρα θεά μαλ' επήρατον είδος έχουσα
ψυχήι γαρ σε καλώ σεμνήι αγίοισι λόγοισινΏ επουράνια Αφροδίτη, περίφημη, πού σκορπίζεις μειδιάματα,
γεννημένη στη θάλασσα, θεά μητέρα, πού αγαπάς τις
ολονύκτιες διασκεδάσεις, σεβαστή, νυκτερινή, πού συζευγνύεις
τους ανθρώπους εις γάμον, πού πλέκεις δόλους ,
ώ μητέρα της ανάγκης· διότι τα πάντα προέρχονται
από σένα, πού μπλέχτηκες με τον κόσμον και κυριαρχείς σε τρία
μερίδια καί γεννάς τα πάντα, όσα ευρίσκονται εις τον ουρανόν
καί όσα στην εύφορη γη καί όσα στον βυθό της θαλάσοης,
σεβαστή συμπαρακαθημένη του Βάκχου, πού τέρπεσαι στα
συμπόσια καί παρασκευάζεις τους γάμους, ώ μητέρα των ερώτων
πού χαίρεσαι στα κρεββάτια με την πειθώ καί ενεργείς στα
κρυφά, βασίλισσα πού δίδεις χαρά, πού φαίνεσαι, αλλά καί δεν
φαίνεσαι, πού έχεις με άξιέραστες πλεξήδες τυλιγμένα τα μαλλιά
σου καί κατάγεσαι από καλόν πατέρα, προστάτρια των νυμφών,
σύνδειπνε σκη-πτροφόρε των θεών λύκαινα συ πού δίδεις
απογόνους, φίλη των ανδρών, περιπόθητη πού παρέχεις την
ζωήν συ πού έμπλεξες τους ανθρώπους καί το μεγάλο πλήθος
των ζώων με αχαλίνωτες ανάγκες από ερωτομανή φίλτρα, έλα ώ
θεϊκέ γόνε πού εγεννήθης στην Κύπρο, ώ θεά βασίλισσα, έλα
χαρούμενη με ωραίον πρόσωπον, είτε εύρίσκεσαι στον Όλυμπον
είτε υπηρετείς εις τον ναόν της Συρίας, πού παράγει πολύ λιβάνι,
είτε συ εις τάς πεδιάδας με άρματα κατασκευασμένα από χρυσό
κατέχεις τα γόνιμα λουτρά της ιεράς Αιγύπτου,
ή καί επάνω σε κυανά οχήματα διερχόμενη το θαλάσσιον κύμα
χαίρεσαι με τους κυκλικούς χορούς των υδροβίων ζώων ή
τέρπεσαι με τίς μαυρομμάτες νύμφες είς την Δίαν, πηδώσα
μανιακά με ελαφρά πηδήματα στις αμμώδεις ακρογιαλιές είτε ω
βασίλισσα, ευρίσκεσαι είς την Κύπρον, την τροφόν σου όπου
ωραίες παρθένες άγαμες καί νύμφες σε υμνούν καθ' όλον τον
χρόνον, υμνούν εσέ ώ μακαρία, καί τον αθάνατον αγνόν Αδωνιν
έλα. μακαρία θεά καί να έχης πολύ ευχάριστον διάθεσιν διότι
εσένα προσκαλώ με άγια λόγια σεμνής ψυχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου